Privacy Policy

Privacy Policy


Politica de ConfidențialitateDeclaraţie de declinare a responsabilităţii

Materialele educaţionale de pe această platformă sunt dedicate uzului şi accesului exclusiv al profesioniştilor din domeniul sănătăţii, ca de exemplu medici, medici asistenţi sau asistente medicale. Accesul va fi acordat doar acestora, prin urmare, MSD va iniţia o verificare a fiecărui utilizator în termen de 24 de ore de la accesul iniţial al acestora pe platformă. Dacă, în urma verificării efectuate de MSD pe baza numelui, prenumelui, specialității sau a locului de muncă, utilizatorul se dovedeşte a fi înregistrat în calitate de profesionist în domeniul sănătăţii, acesta este validat şi i se va acorda accesul pe platformă. Dacă, totuşi, utilizatorul nu este înregistrat ca îndeplinind criteriul menţionat mai sus, accesul acestuia va fi restricţionat şi i se va refuza accesul ulterior pe platformă.

MSD România procesează datele personale conform acestei notificări privind confidenţialitatea şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare, inclusiv cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecţia datelor personale (2016/679; "GDPR") şi cu alte legi naţionale în vigoare privind protecţia datelor personale în România ("Legea protecţiei datelor cu caracter personal").

Această notificare descrie modalitatea în care procesăm datele cu caracter personal în ce priveşte:

 • Univadis;
 • politicile privitoare la cookies folosite în cadrul website-urilor noastre.

Pentru mai multe informații cu privire la prelucrările de date realizate de către MSD, în calitate de operator de date, vă rugăm să accesați politica MSD de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibila la https://www.msdprivacy.com/ro/ro/index.html.

Care sunt drepturile şi opţiunile dumneavoastră?

Avem datoria legală de a ne asigura că informaţiile pe care ni le furnizaţi sunt conforme şi actualizate. Vă adresăm invitaţia de a ne ajuta să ne achităm de această obligaţie asigurându-vă că ne informaţi în legătură cu orice modificări survenite în datele dumneavoastră personale folosind adresa de e-mail msdromania@merck.com, şi/sau actualizându-vă preferinţele.

Vă puteţi exercita drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal pe care noi le procesăm:

  • Dreptul la liber acces şi corectare a datelor: Sunteţi îndreptăţit să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră personale. Acest drept include, spre exemplu, dreptul de a fi informat dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu procesate, care dintre aceste date sunt procesate, cât şi scopul procesării acestora. Aveţi, de asemenea, dreptul de a solicita corectarea datelor personale incomplete sau inexacte.

  • Dreptul la obiecţie: Sunteţi îndreptăţit în a emite obiecţii privitoare la anumite forme de procesare a datelor personale, inclusiv, spre exemplu, procesarea datelor în scopuri de marketing sau când procesarea efectuată de noi are la bază un interes legitim.

  • Dreptul la ştergere a datelor: Puteţi, de asemenea, solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie şterse dacă, spre exemplu dacă datele personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate, dacă procesarea lor este ilegală sau dacă aceste date personale trebuie eliminate pentru a ne permite să respectăm o anumită cerinţă de ordin juridic.

  • Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă datele dumneavoastră personale pe care dumneavoastră înşivă/însevă le-aţi oferit sunt procesate automat cu consimţământul dumneavoastră sau pe baza unui contract dintre MSD şi dumneavoastră, aveţi prerogativa ca aceste date să vă fie puse la dispoziţie într-o formă structurată, utilizată curent, lizibilă automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate altui operator, dacă, din perspectivă tehnică, acest lucru este fezabil.

  • Dreptul de retragere a consimţământului: În cazurile în care procesarea datelor se face pe baza consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage acest consimţământ asupra acestui proces în orice moment.

 • Dreptul de retragere a consimţământului pentru primirea materialelor de marketing direct: Vă vom oferi şi posibilitatea de a vă retrage consimţământul pentru primirea materialelor de marketing direct, ori de câte ori vă trimitem astfel de materiale, dar puteţi să o faceţi oricând şi contactându-ne.

Vă rugăm să aveţi în vedere că pot exista situaţii în care obligaţia noastră de confidenţialitate alături de alte obligaţii derivate din legislaţia în vigoare ne pot împiedica să divulgăm sau ştergem datele dumneavoastră personale sau v-ar putea împiedica pe dumneavoastră să vă exercitaţi drepturile. Cu excepţia cazurilor în care GDPR sau legea protecţiei datelor cu caracter personal ne interzice acest lucru, există posibilitatea ca noi să vă refuzăm opţiunile atunci când o anumită preferinţă exprimată de dumneavoastră ne-ar împiedica să: (1) respectăm legislaţia sau o obligaţie morală incluzând cazurile în care ni se solicită divulgarea datelor personale ca răspuns la o solicitare legală din partea autorităţilor competente, inclusiv pentru a îndeplini cerinţele emise de organismele judiciare sau de securitate naţională, (2) investigăm, iniţiem sau atacăm o acţiune în justiţie, şi (3) să semnăm contracte, administrăm relaţii comerciale sau să ne angajăm în alte activităţi comerciale legale care respectă principiul transparenţei şi principiul limitării scopului şi care au fost construite pe încrederea în veridicitatea informaţiilor despre persoanele în cauză. În interval de cincisprezece zile lucrătoare de la orice decizie din partea noastră referitoare la respingerea unei preferinţe emise de dumneavoastră în linie cu această notificare, vom consemna şi vă vom comunica decizia.

Dacă aveţi obiecţii în ce priveşte modalitatea prin care vă procesăm datele personale, sau dacă doriţi să solicitaţi alte informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi oricând.

Dacă doriţi să înaintaţi o plângere către o autoritate naţională de supraveghere despre modalitatea în care vă procesăm datele cu caracter personal, o puteţi face contactând autoritatea locală pentru protecţia datelor cu caracter personal (înţelegând prin „local” locul de reşedinţă sau de desfăşurare a activităţii, sau unde a avut loc o violare prezumtivă a securităţii datelor personale). Autoritatea competentă din România este Datatilsynet - www.datatilsynet.ro.

Ce date sunt colectate şi care este scopul colectării acestora pe acest website?

Dorim să avem ocazia să ţinem legătura cu dumneavoastră şi să vă oferim informaţii importante pentru dumneavoastră. Prin intermediul diverselor website-uri MSD, puteţi să vă înscrieţi pentru a primi buletine informative, materiale cu sau fără marcă de produs, sau să aplicaţi pentru joburi.

MSD colectează datele prin următoarele metode şi în scopurile enumerate mai jos:

  • Univadis: Univadis este un portal dedicat profesioniştilor în domeniul sănătăţii prin care noi vă putem furniza informaţii cu caracter medical, vă putem adresa invitaţii la evenimente educaţionale, alături de articole şi sondaje. Atunci când accesaţi sau vă înscrieţi pe portalul nostru, vi se va solicita adresa de e-mail. Datele personale sunt folosite cu scopul de a vă trimite genul de materiale pentru care aţi optat şi pentru a ne promova produsele şi serviciile. Vom folosi datele personale pe care ni le oferiţi prin intermediul portalului Univadis pentru scopurile mai sus menţionate până ne anunţaţi că nu mai doriţi să primiţi astfel de informaţii de la noi. Această formă de folosire a datelor dumneavoastră cu caracter personal are la bază consimţământul dumneavoastră care ne permite acest lucru. Puteţi rezilia oricând înregistrarea direct pe portal selectând „dezabonare” de pe paginile de ieşire sau contactându-ne prin e-mail la adresa msdromania@merck.com.

 • Modulele cookies: Cookies ne ajută în a vă face navigarea pe website-urile noastre mai eficientă şi relevantă. Aceste module pot îndeplini multiple funcţii. Pot servi la memorarea numelui de utilizator şi a preferinţelor dumneavoastră şi ne permit să vă recomandăm acele materiale pe care le considerăm cele mai potrivite pentru dumneavoastră. Majoritatea cookies identifică motorul de căutare web al dumneavoastră şi nu pe dumneavoastră personal dar, conform descrierii următoare, anumite cookies pot fi conectate la alte informaţii personale pe care le colectăm de la sau despre dumneavoastră.

Folosim atât cookies de sesiune sau temporare, ce dispar din memoria dispozitivului când închideţi motorul de căutare web sau computerul, cât şi cookies de urmărire sau persistente, ce sunt stocate în dispozitivul dumneavoastră electronic până când expiră, dacă nu le ştergeţi între timp.

Cookies temporare ajută website-ul nostru să memoreze configuraţiile preferinţelor dumneavoastră în legătură cu website-ul pe durata vizitei (sesiunii) dumneavoastră până în momentul închiderii acestei sesiuni, de exemplu dacă aţi fost identificat ca profesionist în domeniul sănătăţii sau ca rezident al unui anume stat.

Anumite tipuri de cookies de urmărire, pe care le denumim cookies analitice, ne ajută să determinăm dacă motorul de căutare pe internet al dispozitivului dumneavoastră electronic a fost folosit pentru accesarea anterioară a website-urilor noastre, şi ne precizează paginile vizitate pe aceste website-uri. Dacă vă creaţi un cont pe vreunul dintre website-urile noastre, cookies de urmărire pe care le denumim cookies de înregistrare, ajută website-ul nostru să vă identifice în caz că veţi vizita website-urile noastre în viitor. Dacă sunteţi înregistrat pe vreunul dintre website-urile noastre, putem combina informaţiile furnizate de cookies de înregistrare şi cele analitice pentru a identifica ce pagini aţi accesat în cadrul website-urilor noastre.

Orice astfel de date furnizate de dumneavoastră vor fi şterse imediat exceptând cazurile în care avem un motiv şi drept de a folosi datele in conformitate cu GDPR şi legea protecţiei datelor cu caracter personal. Datele personale oferite de dumneavoastră vor fi folosite doar pentru scopurile indicate în secţiunea relevantă a acestui website.

Ce alt fel de date personale colectează MSD şi în ce scop?

Colectăm informaţii oferite de sau în numele clienţilor noştri sau date generate în cadrul procesului de furnizare de servicii către acţionarii noştri. Această colectare de date se bazează pe interesul nostru legitim atunci când furnizăm servicii legale profesionale.

Mai folosim datele cu caracter personal colectate în legătură cu raportarea evenimentelor adverse pentru a ne îndeplini îndatoririle statutare legate de farmacovigilenţă.

Datele personale colectate sunt legate de date de contact, identificare şi informaţii contextuale furnizate de clienţii noştri, reprezentanţii acestora şi partenerilor acestora.

Vom stoca datele personale relevante pentru sfera noastră de activitate pe durata impusă de legislaţia în vigoare.

În unele cazuri datele dumneavoastră personale au fost suplimentate cu date obţinute din alte surse, inclusiv căutări în motoarele de căutare publice sau social media.

Cum sunt procesate datele?

MSD va procesa doar datele personale în scopul pentru care au fost colectate şi în conformitate cu cele de mai sus, iar datele personale vor fi disponibile doar angajaţilor autorizaţi ce deţin o funcţie ce le solicită procesarea datelor cu caracter personal pentru buna desfăşurare a activităţii. Datele cu caracter personal nu vor fi procesate mai mult timp decât necesar pentru un anumit scop. Respectăm în totalitate obligaţiile şi politicile noastre statutare în legătură cu reţinerea datelor personale.

MSD a luat măsuri corespunzătoare de ordin tehnic şi organizaţional pentru a vă menţine datele cu caracter personal în siguranţă asigurându-se că doar personalul autorizat are acces la aceste date. Avem de asemenea şi politici interne pentru procesarea securizată a datelor cu caracter personal.

Sunt datele personale transferate sau divulgate către terţi?

Nu vom divulga datele personale către terţe părţi cu excepţia cazurilor în care ni se cere acest lucru în conformitate cu legea protecţiei datelor cu caracter personal sau pentru a opera servicii destinate acţionarilor noştri.

Datele dumneavoastră personale pot, totuşi, fi transferate către şi procesate de către terţi care furnizează servicii pentru MSD (operatori de date) pentru a permite acestor companii să furnizeze serviciile solicitate de către MSD.

Doar datele personale necesare pentru îndeplinirea scopurilor specificate mai sus vor fi oferite acestor companii terţe. Toţi furnizorii de servicii terţi se obligă să respecte instrucţiunile noastre şi acordurile scrise de procesare a datelor cu caracter personal în vigoare, cât şi orice alte acorduri existente între MSD şi furnizorii de servicii terţi ai MSD, şi vor implementa măsurile potrivite de natură tehnică şi organizaţională pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Unde se procesează datele dumneavoastră?

Procesăm datele cu caracter personal pe servere din UE şi SEE. În plus, procesăm datele personale şi în SUA şi, prin urmare, suntem nevoiţi să transferăm informaţiile dumneavoastră într-un stat din afara EU şi SEE. Gradul de protecţie a informaţiilor în statele din afara UE şi SEE poate fi mai scăzut decât cel oferit de Spaţiul Economic European. Atunci când este cazul, vom implementa măsuri conforme cu GDPR pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt protejate şi securizate.

MSD se supune Cadrului Legislativ al Scutului de Confidenţialitate UE-SUA stabilit de Departamentul Comerţului din SUA privitor la colectarea, folosirea şi păstrarea datelor cu caracter personal transferate de către Uniunea Europeană către Statele Unite ale Americii. MSD a confirmat Departamentului de Comerţ al SUA că se supune principiilor Scutului de Confidenţialitate. MSD a aderat şi la regulile corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules – BCR) aprobate la nivelul Uniunii Europene.

Ne puteţi contacta

MSD este controlorul de date cu caracter personal pentru scopurile detaliate mai sus. Detaliile de contact ale companiei se regăsesc pe www.msd.ro.

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri despre procesarea datelor cu caracter personal de către MSD, vă rugăm să ne contactaţi echipa de protecţie a datelor personale la adresa: msdromania@merck.com.

MSD a desemnat Aptus Health International, Inc. 55 Walkers Brook Drive, Suite 500, Reading MA 01867, USA ("Aptus Health") în calitate de operator de date încredinţând-i managementul portalului Univadis şi a instrucţiunilor acestuia. În consecinţă, datele dumneavoastră personale sunt procesate în conformitate cu politicile de confidenţialitate şi măsurile de securitate cât şi cu îndrumările MSD.

Univadis este operat de către Aptus Health. Aptus Health este deţinut în întregime de Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, ce operează ca MSD în afara Statelor Unite şi a Canadei. Aptus Health are proprii săi angajaţi, proces editorial, operaţiuni financiare şi comerciale şi autonomie. Pentru informaţii suplimentare accesaţi www.aptushealth.com.