Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate


Politica de ConfidențialitatePrezentare generală

Această politică de confidențialitate reglementează colectarea, stocarea, folosirea și dezvăluirea, precum și transferul național sau internațional de date cu caracter personal colectate de către Merck Sharp & Dohme Romania SRL („MSD” sau „noi”) prin platforma noastră medicala educaționala Univadis („Univadis”). Aceasta furnizează detalii privind datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, utilizatorul Univadis, modul de folosire a datelor dumneavoastră cu caracter personal, și drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal cu privire la modul de păstrare, procesare și transfer al acestora.

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (”Legea nr. 677/2001”) și legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice precum și orice alte legi aplicabile în ceea ce privește confidențialitatea, reglementează procesarea informațiilor cu privire la persoana dumneavoastră și vă conferă diverse drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.

Această Politică de Confidențialitate a fost actualizată ultima oară la data de 24 aprilie 2015. MSD își rezervă dreptul de a actualiza/modifica termenii acesteia periodic, după cum consideră necesar. Vom posta întotdeauna notificări cu privire la aceste actualizări/modificări și cu privire la data la care vor produce efecte, în cadrul acordului curent de pe website.

MSD se angajează să se asigure că intimitatea dumneavoastră este protejata și că își va respecta obligațiile sale în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea și protecția datelor.

In timp ce majoritatea datelor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Physician Interactive in calitate de persoana imputernicita pentru MSD, anumite date cu caracter personal vor fi prelucrate direct de MSD.

Această Politică de Confidențialitate explică modul în care folosim informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră atunci când vă înregistrați pentru serviciul MSD.

Vă rugăm să citiți această Politică de Confidențialitate cu atenție. Accesând sau navigand pe platforma Univadis și prin transmiterea datelor dumneavoastră personale prin câmpurile de date din Univadis, dumneavoastră:

  • confirmați faptul că ați citit, înțeles și că sunteți de acord cu prezenta Politică de Confidențialitate;

  • consimțiți în mod expres la colectarea, stocarea, utilizarea și divulgarea propriilor date cu caracter personal descrise în cadrul secțiunii intitulate ”Informațiile personale pe care le colectăm și cum le folosim" de mai jos de către MSD, societățile afiliate ale acesteia din cadrul grupului, de alte persoane care lucrează în numele acesteia sau de alte entități publice ori private (de exemplu, servicii sociale și de sănătate, furnizori de servicii și bunuri, societăți bancare, organizații profesionale, asociații și fundații, mass-media, organizații de cercetare a pieței), după cum este necesar, în scopurile prezentate în cadrul acestei politici;

  • consimțiți la transferarea de către MSD a propriilor date cu caracter personal, astfel cum sunt descrise acestea în cadrul secțiunii intitulate „Informațiile personale pe care le colectăm și cum le folosim" de mai jos, către societățile sale afiliate din cadrul grupului, către alte persoane care lucrează în numele acesteia sau către alte entități publice ori private (de exemplu, servicii sociale și de sănătate, furnizori de servicii și bunuri, societăți bancare, organizații profesionale, asociații și fundații, mass-media, organizații de cercetare a pieței), după cum este necesar, în scopurile prezentate în cadrul acestei politici; și

  • declarați că ați fost informat cu privire la exercitarea oricăror drepturi prevăzute de legislația aplicabilă, în special Legea nr. 677/2001, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare în ceea ce privește dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție în legătură cu datele, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor și dreptul de a se adresa autorității de supraveghere și/sau instanței.

În cazul în care nu consimțiți la sau nu sunteți de acord cu aceste procesări, transferuri sau cu privire la această Politică de Confidențialitate, nu trebuie să utilizați Univadis și/sau să ne transmiteți datele dumneavoastră personale prin intermediul câmpurile de date din Univadis.

În cazul în care nu furnizați MSD toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în cadrul acestui website, MSD nu va fi capabilă să își îndeplinească o parte din obligațiile/cerințele în legătură cu dumneavoastră.


Informațiile personale pe care le colectăm și cum le folosim

Atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru www.univadis.ro și când vă înregistrați pentru unul dintre serviciile noastre, vă colectăm datele cu caracter personal precum numele si prenumele, adresa de e-mail, profesia, specialitatea, titlul, numarul de telefon/fax, adresa de la locul de munca, imagine, informatii cu privire la formarea profesionala/diplome/studii, sexul, tipul practicii (privat/public).

Strângem aceste informații astfel încât să putem să procesăm înregistrarea dumneavoastră și să vă furnizăm conținut personalizat, inclusiv articole legate de domeniile dumneavoastră de interes și diverse oportunități pentru conferințe și pregătire, precum și pentru utilizarea în scopul de a dezvolta și îmbunătăți serviciile noastre.

Putem să dezvăluim informații despre dumneavoastră către Merck & Co., Inc din Statele Unite și către filialele sale Merck Sharp and Dohme (MSD) din lume. Merck a adoptat un Angajament privind Confidențialitatea Online față de vizitatorii de pe website-urile sale care este adoptat prin prezenta Politică de Confidențialitate și este parte integrală din aceasta. În cazul în care apare vreo contradicție în ceea ce privește termenii acestei Politici de Confidențialitate și politica adoptată de către Merck, termenii acestei Politici de Confidențialitate vor prevala. Informațiile dumneavoastră vor fi de asemenea disponibile afiliaților Merck sau societăților care acționează în calitate de agenți sau subcontractanți/parteneri contractuali în numele Merck (precum societăți care colectează și procesează datele dumneavoastră pentru noi, precum și societățile care îndeplinesc cererile dumneavoastră pentru informații suplimentare privind produsele sau serviciile noastre). Merck a urmărit să obțină asigurări contractuale de la aceste societăți cu privire la faptul că ele vor utiliza aceste informații numai sub îndrumarea Merck, într-o manieră care este în concordanță cu această Politică de Confidențialitate. Aceste societăți trebuie de asemenea să semneze un acord de confidențialitate care le interzice să transmită, vândă sau să furnizeze în orice fel aceste informații oricui altcuiva.

În plus, este posibil să colectăm și să folosim informații agregate cu scopul de a urmări utilizarea serviciilor noastre și pentru a ne ajuta să dezvoltăm și să îmbunătățim web site-ul și alte servicii asemenea. Putem transmite aceste informații către terțe părți, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate. Totuși, informațiile agregate și statisticile transmise către terțe părți nu vor include detalii care să poate fi folosite pentru a vă identifica. Nu vom vinde sau închiria informațiile dumneavoastră care vă pot identifica personal nimănui, fără obținerea prealabilă a consimțământului dumneavoastră la aceasta.

Utilizăm, de asemenea, module “cookie” [inclusiv module cookie ale terților] în scopul colectării de date referitoare la vizitatorii Univadis. Modulele “cookie” sunt fișiere de date de mici dimensiuni care sunt amplasate pe computerul dumneavoastră de către Univadis şi care colectează anumite date referitoare la persoana dumneavoastră. Acest lucru ne dă posibilitatea să ne adaptăm oferta de servicii (inclusiv Univadis) pentru a vă oferi produse și servicii care sunt mai relevante pentru gusturile dumneavoastră personale. Cu toate acestea, puteți modifica setările browser-ului, astfel încât să respingă modulele “cookie”, deși vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care procedați astfel, acest lucru ar putea afecta funcționalitatea Univadis. Dat fiind faptul că mijloacele prin care puteți respinge modulele “cookie” diferă de la un browser la altul, vă rugăm să consultați meniul browser ului dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Am dori să vă furnizăm informații prin email privind serviciile de pe website și actualizările acestuia și, de asemenea, cu privire la alte servicii și produse ale MSD care credem că v-ar putea interesa. Vom face acest lucru numai dacă ne-ați acordat permisiunea dumneavoastră expresă în formularul de înregistrare

MSD poate modifica această Politică de Confidențialitate periodic. Dacă efectuăm orice modificare substanțială cu privire la modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom notifica prin postarea unui anunț proeminent pe paginile noastre.


Actualizarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal

Dacă oricare dintre informațiile pe care ni le-ați furnizat se modifică, vă rugăm să ne anunțați cu privire la detaliile corecte printr-un e-mail la adresa univadis.ro.


Securitate

Cu toate că facem tot posibilul să luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție, inclusiv cu respectarea prevederilor Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, nicio transmisiune prin intermediul Internetului nu poate fi garantată vreodată ca fiind în totalitate sigură. Prin urmare, vă rugăm să aveți în vedere faptul că noi nu vă putem garanta integral securitatea niciunor date cu caracter personal pe care ni le transferați prin Internet.


Drepturile Utilizatorului

Utilizatorii Univadis au următoarele drepturi:

  • dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor;

  • dreptul de acces la date, inclusiv acela de a ne solicita să vă confirmăm, gratuit pentru o solicitare pe an, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu;

  • dreptul de intervenție, inclusiv, printre altele, de a ne solicita să rectificăm, actualizăm, blocăm sau şterge datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

  • dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor oricând;

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice asupra persoanei dumneavoastră, adoptată în mod exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată prin mijloace automate, destinată evaluării unor aspecte ale personalității dumneavoastră sau reevaluării oricărei decizii care vă privește, care vă afectează într-o manieră semnificativă, dacă o astfel de decizie a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări a datelor care îndeplinește cerințele de mai sus, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

  • dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere și/sau instanței

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați


Website-uri terțe

Acest website și serviciile sale de conținut pot furniza linkuri către alte website-uri operate de către terțe persoane care pot să nu fie afiliate cu MSD. Vă rugăm să aveți în vedere că prezenta Politică de Confidențialitate se aplică numai datelor cu caracter personal pe care noi le colectăm prin intermediul acestui Website și nu putem fi ținuți răspunzători pentru datele cu caracter personal pe care le-ar putea colecta, stoca, utiliza, divulga sau transfera persoane terțe prin intermediul propriilor Website-uri. Este indicat ca întotdeauna să citiți cu atenție politica de confidențialitate a fiecărui Website pe care îl vizitați.


Contact

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. este o societate cu răspundere limitată din România având sediul social în București, șos. București-Ploiești, nr. 1A, Bucharest Business Park, clădirea C1, etajul 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/16907/11.10.2006, cod unic de înregistrare nr. RO 19090390. MSD este de asemenea înregistrată cu Autoritatea Națională pentru Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter personal ca operator de date cu caracter personal în ceea ce privește facilitarea accesului la programe educationale, materiale stiintifice, inclusiv prin intermediul unor platforme electronice cu nr. 12013 din data 06.08.2009.

Dacă aveți orice întrebări privind colectarea, stocarea, divulgarea sau transferul de date cu caracter personal sau cu privire la oricare dintre drepturile dumneavoastră în conformitate cu legislația aplicabilă și cu această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să contactați MSD la 0215292900.

Dacă în orice moment aveți orice întrebări sau îngrijorări cu privire la politicile noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un email la univadis.ro.