Terms of use agreement

Terms of use agreement


Termeni de utilizare

Univadis face parte din Reţeaua Medscape şi este operat de Aptus Health International, Inc. Aceşti Termeni de utilizare („Termeni”) se aplică modului în care dvs. folosiţi site-urile web, aplicaţiile pe mobil şi celelalte resurse furnizate de WebMD LLC şi afiliaţii săi, inclusiv Aptus Health International, Inc. (numite împreună „WebMD”, „noastre”, „noi” şi „ale noastre”), care sunt concepute pentru a fi utilizate de personalul medical şi la care ne referim prin „Reţeaua Medscape”, inclusiv informaţiile şi serviciile personalizate, care corespund cerinţelor şi intereselor utilizatorilor Reţelei Medscape, cum ar fi ştirile medicale, conţinutul de referinţă, instrumentele clinice, aplicaţiile, programele sponsorizate, publicitatea, comunicările prin e-mail, educaţia medicală continuă, oportunităţile de cercetare a pieţei şi forumurile de discuţii (numite împreună „Serviciile”). Întotdeauna veţi putea să vizualizaţi ultima versiune a acestor Termeni, făcând clic pe link-ul Termeni de utilizare, din partea de jos a fiecărei pagini din proprietatea Reţelei Medscape. Reţineţi că Termenii nu se aplică proprietăţilor şi serviciilor noastre care afişează un link spre alţi termeni de utilizare. În eventualitatea în care extindem Reţeaua Medscape prin achiziţionarea altei companii şi/sau a proprietăţilor sale, acea companie poate să-şi opereze proprietăţile conform propriilor termeni de utilizare, accesibili prin intermediul unui link către aceste proprietăţi, până când îi vom integra practicile în cele ale noastre, moment în care pe proprietăţile sale va fi afişat un link către aceşti Termeni. Prin folosirea Serviciilor, sunteţi de acord cu aceşti Termeni, indiferent dacă sunteţi sau nu membru înregistrat al Reţelei Medscape. Aceşti Termeni stabilesc modul de utilizare a Serviciilor şi creează un acord juridic obligatoriu, pe care îl putem aplica în defavoarea dvs., în cazul unei încălcări. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti Termeni de utilizare, nu utilizaţi Serviciile!

Înregistrarea contului

Pentru a accesa toate Serviciile, trebuie să vă înregistraţi un cont în Reţeaua Medscape. Înregistrarea necesită ca dvs. să ne furnizaţi numele, adresa de e-mail, profesiunea, specializarea şi celelalte informaţii specificate în formularul de înregistrare („Informaţii pentru înregistrare”) şi să alegeţi un nume de utilizator şi o parolă care vor fi asociate contului dvs. Dvs. declaraţi că Informaţiile pentru înregistrare sunt adevărate, exacte, actuale şi complete şi că le veţi actualiza prompt după cum este necesar, astfel încât să continue să fie adevărate, exacte, actuale şi complete. Putem încerca să verificăm exactitatea Informaţiilor pentru înregistrare pe care le-aţi furnizat şi să le actualizăm dacă este necesar. Dvs. sunteţi unicul responsabil de menţinerea confidenţialităţii şi securităţii numelui de utilizator şi a parolei contului Medscape şi nu trebuie să permiteţi altei persoane să le folosească pentru a accesa Serviciile. Dvs. răspundeţi de toată activitatea care are loc în contul dvs. În cazul în care credeţi că a fost compromisă securitatea informaţiilor privind contul dvs., trebuie să vă schimbaţi imediat numele de utilizator şi parola, prin intermediul funcţiei de configurare a contului sau să ne anunţaţi pentru a vă oferi asistenţă. Ne declinăm răspunderea pentru orice accesare sau utilizare neautorizată a informaţiilor privind contul dvs.

Utilizarea Serviciilor

Serviciile sunt destinate medicilor şi restului personalului medical. Prin folosirea Serviciilor, dvs. declaraţi şi garantaţi că aveţi dreptul, autoritatea şi capacitatea de a fi de acord cu aceşti Termeni şi de a-i respecta şi că nu vi s-a interzis utilizarea Serviciilor sau a vreunei părţi a acestora.

Informaţiile şi instrumentele pe care le punem la dispoziţie prin intermediul Serviciilor sunt furnizate numai în scopuri educative şi de informare. Deşi sperăm că veţi considera Serviciile ca fiind utile pentru dvs. în calitate de personal medical, acestea nu sunt, în niciun caz, concepute pentru a fi folosite ca serviciu sau platformă de diagnosticare, de a asigura certitudinea unui diagnostic, recomanda un anumit produs sau o anumită terapie ori ca substitut pentru judecata clinică a unui membru calificat al personalului medical. Dvs. sunteţi de acord că nu veţi folosi Serviciile cu intenţia de a crea orice fel de relaţie medic/pacient, de ex. pentru a diagnostica sau trata utilizatorii. Dvs. sunteţi unicul responsabil de evaluarea informaţiilor obţinute în cadrul Serviciilor şi de folosirea sau de folosirea necorespunzătoare a acestor informaţii, în ceea ce priveşte deciziile dvs. referitoare la tratament sau de alt tip. Dvs. sunteţi de acord că veţi fi unicul responsabil privind respectarea tuturor legilor şi a standardelor privind practica profesională, aplicabile dvs. şi practicării medicinei sau a altei profesii medicale relevante.

În afară de cele enunţate aici, dvs. puteţi fi supus anumitor obligaţii şi responsabilităţi asociate cu jurisdicţia în care practicaţi medicina sau altă profesie medicală. Noi nu dăm nicio interpretare sau garanţie privind respectarea legilor de către Servicii sau conţinutul Medscape, iar dvs. sunteţi unicul responsabil de respectarea legilor din jurisdicţia dvs., cu privire la folosirea şi la folosirea necorespunzătoare a Serviciilor şi conţinutului Medscape. Ne rezervăm dreptul ca, în orice moment şi la discreţia noastră exclusivă, să limităm disponibilitatea şi accesibilitatea Reţelei Medscape, a Serviciilor şi conţinutului Medscape pentru o anumită persoană, zonă geografică sau jurisdicţie, după cum dorim.

Dacă sunteţi un consumator care optează să acceseze informaţiile la nivel profesionist, puse la dispoziţie prin intermediul Serviciilor, nu trebuie să vă bazaţi pe aceste informaţii ca fiind recomandări medicale profesioniste sau să utilizaţi Serviciile ca înlocuitor pentru relaţia cu medicul dvs. sau cu alt personal medical calificat. Pentru problemele medicale, inclusiv deciziile cu privire la medicaţie şi alte tratamente, consumatorii trebuie să consulte întotdeauna medicul sau, în cazurile grave, să solicite imediat asistenţa personalului medical de urgenţă.

În funcţie de respectarea de către dvs. a acestor Termeni, vi se asigură o licenţă limitată, neexclusivă, netransferabilă şi nesubînchiriabilă pentru utilizarea Serviciilor şi pentru vizualizarea informaţiilor şi a materialelor puse la dispoziţie prin intermediul acestora, inclusiv Conţinutul Utilizatorilor, conform definiţiei de mai jos („Conţinut Medscape”), numai pentru uzul dvs. personal şi profesional. Nu trebuie să: utilizaţi, copiaţi, adaptaţi, modificaţi, pregătiţi lucrări derivate, distribuiţi, acordaţi licenţă, vindeţi, transferaţi, afişaţi public, efectuaţi public, transmiteţi, răspândiţi, difuzaţi ori să exploataţi în alt mod Serviciile, Conţinutul Medscape sau proprietăţile Reţelei Medscape, cu excepţia celor permise în mod expres în cadrul acestor Termeni. Toate drepturile care nu sunt asigurate în mod expres în prezenta sunt rezervate de către noi şi deţinătorii licenţelor respective, după cum este cazul.

Reţeaua Medscape poate să conţină link-uri spre site-uri web sau resurse terţe, care nu fac parte din Reţeaua Medscape. Dvs. sunteţi de acord că nu suntem responsabili sau răspunzători de aceste site-uri web şi resurse, inclusiv de disponibilitatea lor sau de conţinutul şi informaţiile pe care le furnizează, fără a se limita la ele. Includerea în Reţeaua Medscape a unor resurse terţe, inclusiv a link-urilor spre site-uri web terţe, nu presupune girarea acestor resurse de către noi.

Dvs. sunteţi de acord că nu vă veţi angaja în niciuna dintre următoarele activităţi, în legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs.:

 1. Contrafacerea anteturilor sau manipularea în alt mod a identificatorilor, pentru a deghiza originea conţinutului transmis prin intermediul Serviciilor;
 2. Utilizarea, afişarea, oglindirea sau încadrarea unui site sau a unei aplicaţii Medscape ori a vreunei componente a acestora, a mărcii comerciale WebMD sau Medscape, a emblemei sau a altor informaţii legate de proprietate, fără consimţământul scris al WebMD ori al Medscape, după cum este cazul;
 3. Îndepărtarea copyright-ului, a mărcii comerciale ori a altor note privind drepturile de proprietate, conţinute în cadrul Reţelei Medscape, inclusiv cele ale WebMD sau Medscape şi a oricăruia dintre deţinătorii licenţelor respective;
 4. Încălcarea sau utilizarea uneia dintre mărcile noastre, a emblemelor, a mărcilor comerciale ori a altor mărci privind proprietatea în orice nume de întreprindere, e-mail, URL sau în alt context, exceptând cazul în care există o aprobare expresă, scrisă, din partea WebMD ori Medscape, după cum este cazul;
 5. Încercarea de a ocoli orice măsură tehnologică de protecţie, asociată cu Serviciile;
 6. Încercarea de a accesa ori de a căuta oricare dintre proprietăţile Reţelei Medscape sau a oricărui conţinut cuprins în acestea, prin intermediul folosirii unui motor, software, instrument, agent, dispozitiv ori mecanism (inclusiv scripturi, roboţi, păianjeni, scraper-e, crawler-e, instrumente de extragere a datelor sau altele asemenea), în alt mod decât prin intermediul software-ului general disponibil prin browser-ele web;
 7. Postarea, încărcarea, transmiterea sau distribuirea în alt mod a scrisorilor înlănţuite, schemelor piramidale, publicităţii sau spam-ului;
 8. Imitarea ori reprezentarea înşelătoare a afilierii dvs. la altă persoană sau entitate;
 9. Culegerea sau colectarea în alt mod a informaţiilor despre alţii, inclusiv a adreselor de e-mail;
 10. Interferenţa cu sau perturbarea vreunuia dintre Servicii, a calculatorului asociat ori a sistemelor de livrare tehnică;
 11. Interferenţa cu sau încercarea de a interfera cu accesul oricărui utilizator, a oricărei gazde sau reţele, inclusiv, dar fără limitare, expedierea unui virus, supraîncărcarea, inundarea, spamming-ul ori bombardarea cu e-mailuri a unui site sau a unei aplicaţii Medscape;
 12. Nerespectarea confidenţialităţii altui utilizator. Aceasta include dezvăluirea parolei altui utilizator, a numărului de telefon, adresei, ID-ului ori adresei pentru mesaje instantanee sau a oricărei informaţii ce permite identificarea persoanei respective; sau
 13. Utilizarea unei proprietăţi a Reţelei Medscape, a Serviciilor sau a oricărui Conţinut Medscape în orice mod care nu este permis conform acestor Termeni.

Putem (dar nu suntem obligaţi) să efectuăm următoarele, fără preaviz:

 1. Să înregistrăm sau să filtrăm preliminar expedierea Conţinutului Utilizatorului în zonele publice din Reţeaua Medscape;
 2. Să investigăm folosirea Serviciilor după cum considerăm adecvat pentru a respecta vreo lege aplicabilă, vreun regulament, vreo cerere a guvernului sau un proces juridic;
 3. Să eliminăm Conţinutul Utilizatorului care considerăm că nu respectă aceşti Termeni de utilizare;
 4. Să vă interzicem accesul la Reţeaua Medscape, după ce am stabilit că aţi încălcat aceşti Termeni de utilizare; şi
 5. Să edităm Conţinutul Medscape.

Informaţiile pe care le puneţi la dispoziţie prin intermediul Serviciilor

Anumite Servicii le permit utilizatorilor să expedieze un conţinut, care poate include, dar fără limitare, text, imagini, fotografii, figuri, diagrame, grafice, rapoarte, date şi sunet („Conţinutul Utilizatorului”). Conţinutul Utilizatorului nu include Informaţiile pentru înregistrare. Când expediaţi un Conţinut al Utilizatorului prin intermediul Serviciilor, ne acordaţi automat o licenţă perpetuă, neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor, complet plătită deja, transferabilă şi subînchiriabilă (prin mai multe niveluri), de a distribui, transmite, copia, găzdui, afişa şi efectua public, extrage, indexa, eticheta, modifica, adapta, vinde, crea lucrări derivate din acesta, utiliza şi exploata în alt mod acest Conţinut al Utilizatorului, în orice mediu, formă sau format cunoscut acum ori dezvoltat ulterior, atât în interiorul, cât şi în afara Reţelei Medscape, în orice scop aflat în concordanţă cu Politica Medscape privind confidenţialitatea. Dvs. sunteţi de acord că sunteţi unicul responsabil pentru întregul Conţinut al Utilizatorului, pe care îl expediaţi prin intermediul Serviciilor. Dvs. reprezentaţi şi garantaţi că fie sunteţi proprietarul unic şi exclusiv al întregului Conţinut al Utilizatorului, fie că aveţi toate drepturile, licenţele, consimţămintele şi autorizaţiile necesare pentru a ne acorda drepturile asupra acestui Conţinut al Utilizatorului, conform celor specificate în prezenţii Termeni.

Dvs. sunteţi unicul responsabil pentru asigurarea că întregul Conţinut al Utilizatorului pe care îl faceţi disponibil prin intermediul Serviciilor respectă legislaţia aplicabilă, inclusiv cea referitoare la confidenţialitate, dar fără a se limita la aceasta, precum şi cele mai bune practici clinice şi etice. Înainte de a expedia orice Conţinut al Utilizatorului către Servicii, trebuie să îndepărtaţi orice informaţie care identifică o persoană sau care ar putea permite, în mod rezonabil, identificarea unei persoane - de ex., numele, adresa de e-mail, numărul de asigurare socială, numărul asigurării sau alt număr de identificare unic, identificatorii biometrici, fotografiile faciale, fotografiile ori semnele de identificare, cum ar fi tatuajele sau cicatricele. Dvs. sunteţi unicul responsabil de orice revendicări care apar din lipsa anonimizării Conţinutului Utilizatorului, pe care îl expediaţi prin intermediul Serviciilor.

Dvs. sunteţi de acord că nu veţi folosi Serviciile pentru a face disponibil un Conţinut al Utilizatorului:

 1. pentru care nu aveţi dreptul de a-l face disponibil, conform acordurilor fiduciare sau contractuale ori conform legislaţiei;
 2. care afectează, îşi însuşeşte pe nedrept ori încalcă patentul, copyright-ul, marca comercială, secretul comercial, drepturile morale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori drepturile la publicitate sau la confidenţialitate ale unui terţ;
 3. care duce la încălcarea vreunei legi ori vreunui regulament aplicabil, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, Legea privind portabilitatea şi responsabilitatea asigurării de sănătate (HIPAA) sau orice altă lege aplicabilă privind confidenţialitatea;
 4. care este ilegal, dăunător, obscen, defăimător, ameninţător, hărţuitor, abuziv, calomniator, ofensator sau stânjenitor pentru orice altă persoană sau entitate;
 5. care promovează discriminarea, bigotismul, rasismul, ura, hărţuiala sau vătămarea unei persoane ori a unui grup;
 6. care promovează o activitate ilegală;
 7. care este fraudulos, fals, înşelător sau amăgitor;
 8. care reprezintă o reclamă ori solicitarea unei afaceri; sau
 9. care conţine viruşi sau alt cod de calculator dăunător, conceput pentru a întrerupe, distruge sau limita utilizarea unui software sau hardware de calculator.

Drepturile de proprietate

Dvs. recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Reţeaua Medscape şi orice software folosit în legătură cu aceasta („Software”) conţine informaţii proprii şi confidenţiale, care sunt protejate prin legile referitor la proprietatea intelectuală şi altele. În plus, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că tot Conţinutul Medscape este protejat prin copyright, mărci comerciale, mărci de servicii, patente sau ale drepturi de proprietate şi prin lege. Exceptând cele permise în mod expres de către legislaţia aplicabilă sau autorizate de către noi ori de deţinătorul licenţei respective, sunteţi de acord să nu modificaţi, arendaţi, închiriaţi, împrumutaţi, vindeţi, distribuiţi, transmiteţi, difuzaţi, efectuaţi public, creaţi lucrări derivate ori să nu „exploataţi” în scopuri comerciale sau în orice alt scop Reţeaua Medscape, Conţinutul Medscape sau Software-ul, integral sau parţial. Orice utilizare a Reţelei Medscape sau a Serviciilor care nu este permisă în mod expres de aceşti Termeni reprezintă o încălcare a lor şi poate încălca drepturile de proprietate intelectuală, ale noastre sau ale terţilor.

Puteţi vizualiza online informaţiile furnizate prin intermediul Serviciilor, puteţi descărca articole individuale pe calculatorul sau pe dispozitivul dvs. mobil, în vederea citirii ori a tipăririi unei copii a articolului pentru uz personal. Nu puteţi să îndepărtaţi din materialele noastre vreo notă privind copyright-ul. Sunteţi de acord să nu accesaţi Serviciile prin alte mijloace decât prin intermediul interfeţei care este oferită de către noi pentru accesarea acestora.

Politica privind confidenţialitatea

Politica Univadis privind confidenţialitatea furnizează informaţii despre colectarea, folosirea şi dezvăluirea informaţiilor despre utilizatorii Serviciilor. Prin accesarea şi utilizarea Serviciilor, sunteţi de acord cu termenii Politicii de confidenţialitate şi recunoaşteţi şi sunteţi de acord că aceasta face parte integrantă din prezenţii Termeni.

Abordarea terţilor

Corespondenţa dvs. sau afacerile cu cei care fac publicitate sau cu alţi terţi găsiţi prin intermediul Serviciilor ori participarea la promoţiile acestora, inclusiv cererile de livrare a bunurilor sau serviciilor, precum şi orice alţi termeni, condiţii, garanţii sau reprezentări asociate cu aceste afaceri sunt exclusiv între dvs. şi terţul respectiv. Dvs. sunteţi de acord că nu suntem responsabili ori răspunzători de orice pierdere sau daună de orice fel, apărută ca urmare a acestor afaceri a prezentării acestor terţi prin intermediul Serviciilor.

Legislaţia care guvernează acest acord

Noi controlăm acele componente ale Serviciilor care sunt puse la dispoziţie prin intermediul site-urilor web respective, din cadrul birourilor noastre aflate în statul New York, din Statele Unite ale Americii. Prin accesarea Serviciilor, dvs. sunteţi de acord că ordonanţele şi legile statului New York se vor aplica tuturor problemelor legate de utilizarea Serviciilor, indiferent de alegerea principiilor legislative.

Încheierea şi modificarea

Dvs. sunteţi de acord că noi putem, în anumite condiţii şi fără aviz prealabil, să întrerupem, temporar sau permanent, Serviciile (sau orice parte a acestora) ori să eliminăm contul dvs. şi să ştergem orice Conţinut al Utilizatorului pe care l-aţi făcut disponibil prin intermediul Serviciilor, cu sau fără aviz prealabil, din oricare dintre următoarele motive (care nu sunt concepute ca fiind exclusive): (a) încălcările sau violările acestor Termeni sau a altor acorduri ori îndrumări încorporate, (b) cererile impuse de organele de aplicare a legii sau de alte agenţii guvernamentale, (c) o cerere din partea dvs., (d) întreruperea ori modificarea materială a Serviciilor (sau a unei părţi a acestora), (e) probleme tehnice sau de securitate, (f) perioade de inactivitate prelungite şi/sau (g) implicarea dvs. în activităţi frauduloase sau ilegale. Dvs. sunteţi de acord că toate terminările din cauza dvs. vor fi numai la discreţia noastră şi că nu răspundem, faţă de dvs. sau de orice terţ, de încheierea contului ori a accesului la Servicii.

Derobarea de răspundere

REŢEAUA MEDSCAPE, PROPRIETĂŢILE, SERVICIILE ŞI CONŢINUTUL MEDSCAPE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS, NE DEROBĂM ÎN MOD EXPRES DE ORICE GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DE GARANŢIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, DE SAVURARE NETULBURATĂ SAU DE NEÎNCĂLCARE, PRECUM ŞI DE ORICE GARANŢII CE APAR DIN CURSUL AFACERILOR SAU A UTILIZĂRII COMERCIALE. NU DĂM NICIO GARANŢIE CĂ REŢEAUA MEDSCAPE, SERVICIILE SAU CONŢINUTUL MEDSCAPE VOR ÎNDEPLINI CERINŢELE DVS. SAU VOR FI DISPONIBILE ÎN MOD NEÎNTRERUPT, SIGUR SAU LIPSIT DE ERORI. NU DĂM NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA EXACTITATEA, OPORTUNITATEA, COMPLETITUDINEA SAU GRADUL DE ÎNCREDERE AL ORICĂRUI CONŢINUT OBŢINUT PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR. NICIO INFORMAŢIE FURNIZATĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU DE CĂTRE NOI, ÎN FORMĂ ORALĂ ORI SCRISĂ, NU VA CREA O GARANŢIE CARE SĂ NU FIE FĂCUTĂ ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTA. ÎNCREDEREA DVS. ÎN CONŢINUTUL OBŢINUT SAU FOLOSIT DE CĂTRE DVS. PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR ESTE ACORDATĂ EXCLUSIV PE RISCUL DVS. DVS. SUNTEŢI SINGURUL RESPONSABIL DE TOATE COMUNICAŢIILE ŞI INTERACŢIUNILE CU ALŢI UTILIZATORI AI REŢELEI MEDSCAPE. DVS. ÎNŢELEGEŢI CĂ NU NE ASUMĂM NICIO RESPONSABILITATE PRIVIND MONITORIZAREA ORICĂRUI UTILIZATOR AL REŢELEI MEDSCAPE ŞI CĂ NICI NU VERIFICĂM ŞI NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PRIVIND CONŢINUTUL UTILIZATORILOR. NU FURNIZĂM RECOMANDĂRI MEDICALE ŞI NICI NU RECOMANDĂM SAU GIRĂM NICIUN PRODUS, UTILIZATOR AL PRODUSELOR, TERAPIE, TEST, MEDIC, PROFESIUNE SAU OPINIE MEDICALĂ.

Răspunderea

În niciun caz, niciunul dintre noi sau directorii, responsabilii, angajaţii, subcontractanţii, agenţii, sponsorii, deţinătorii licenţelor sau vreo persoană ori entitate implicată în crearea, dezvoltarea sau livrarea Reţelei Medscape, a Serviciilor ori a Conţinutului Medscape nu este răspunzătoare de vreo daună (inclusiv, dar fără a se limita la, daune incidentale şi pe cale de consecinţă, vătămare personală/moarte din greşeală, profituri pierdute sau daune apărute datorită datelor pierdute ori din întreruperea afacerii) rezultată din aceşti Termeni sau legată de ei ori datorată utilizării sau imposibilităţii de a accesa ori utiliza Reţeaua Medscape, Serviciile sau Conţinutul Medscape ori datorită comunicaţiilor sau interacţiunilor cu alte persoane, cu care comunicaţi sau interacţionaţi, ca urmare a utilizării Serviciilor, indiferent dacă se bazează pe garanţie, contract, prejudiciu sau pe orice altă teorie juridică şi indiferent dacă noi, cei care deţin licenţele, furnizorii noştri sau orice terţi menţionaţi în legătură cu Serviciile sunt preveniţi cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Noi, cei care deţin licenţele noastre, furnizorii sau orice terţi menţionaţi în legătură cu Serviciile nu sunt răspunzători de vreo vătămare personală, inclusiv de decesul cauzat de folosirea ori de folosirea necorespunzătoare de către dvs. a Serviciilor sau a oricărei informaţii furnizate prin intermediul acestora. Orice pretenţii care apar în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor trebuie să fie enunţate în decurs de un (1) an de la data la care a avut loc evenimentul ce a cauzat această acţiune. Remediile conform acestor Termeni sunt exclusive şi se limitează la cele prevăzute în mod expres în aceşti Termeni. Limitările daunelor descrise mai sus sunt elementele fundamentale ale bazei înţelegerii dintre dvs. şi noi.

Indemnizaţii

Dvs. sunteţi de acord să apăraţi, indemnizaţi şi să ne consideraţi nevinovaţi, pe fiecare dintre noi şi pe responsabilii, directorii, angajaţii, agenţii, deţinătorii licenţelor şi furnizorii, de orice daune, acţiuni sau cereri, de răspunderi şi de înţelegeri amiabile, inclusiv de cheltuieli juridice şi contabile rezonabile, rezultate din - sau presupuse a rezulta din - accesul dvs. ori folosirea de către dvs. a Reţelei Medscape, Serviciilor şi a Conţinutului Medscape sau de încălcarea acestor Termeni.

Procedurile de notificare şi scoatere de pe site şi agentul de copyright

În cazul în care consideraţi, cu bună-credinţă, că vreun material din Reţeaua Medscape vă încalcă dreptul de copyright, puteţi solicita eliminarea acestor materiale (sau a accesului la acestea), prin contactarea agentului nostru de copyright (identificat mai jos) şi prin furnizarea informaţiilor următoare:

 1. Identificarea lucrării supuse drepturilor de copyright-ul care credeţi că au fost încălcate. Vă rugăm să descrieţi lucrarea şi, când este posibil, să includeţi o copie sau locaţia (de ex., URL-ul) unei versiuni autorizate a lucrării.
 2. Identificarea materialului care credeţi că încalcă şi a locaţiei acestuia. Vă rugăm să descrieţi materialul şi să ne indicaţi URL-ul sau orice alte informaţii pertinente, care să ne permită să localizăm materialul respectiv.
 3. Numele, adresa, numărul dvs. de telefon şi (dacă există) adresa de e-mail.
 4. O declaraţie că dvs. consideraţi cu bună-credinţă că utilizarea materialelor pentru care faceţi reclamaţie nu este autorizată de deţinătorul copyright-ului, de agentul acestuia sau de lege.
 5. O declaraţie că informaţiile pe care le-aţi furnizat sunt exacte şi care să arate că, „sub pedeapsa de sperjur”, dvs. sunteţi deţinătorul copyright-ului sau sunteţi autorizat să acţionaţi în numele acestuia.
 6. Semnătura sau echivalentul electronic din partea deţinătorului copyright-ului sau a reprezentantului autorizat al acestuia.


Agentul nostru pentru probleme de copyright aferente acestui site web, este următorul:

WebMD LLC
În atenţia: Agentului de Copyright Desemnat
1201 Peachtree Street, NE
400 Colony Square, Suite 2100
Atlanta, Georgia 30361
copyright@webmd.net
Sau sunaţi la: 866-788-3097

Orice notificare făcută de către deţinătorul copyright-ului sau o persoană autorizată să acţioneze în numele acestuia, care nu îndeplineşte cerinţele specificate mai sus nu va fi considerată ca suficientă şi capabilă să ne confere cunoştinţe reale, cu privire la faptele ori circumstanţele din care reies ca evidente materialul sau actele care au efectuat încălcarea. Noi putem să închidem contul oricărui utilizator care se dovedeşte a repeta încălcările.

Modificări

Ne rezervăm dreptul ca, la discreţia noastră exclusivă, să modificăm, să întrerupem sau să închidem oricare dintre Servicii, Conţinutul Medscape sau aceşti Termeni, în orice moment şi fără aviz prealabil. Dacă modificăm substanţial aceşti Termeni, vom notifica cu privire la aceste modificări, prin intermediul Reţelei Medscape. Prin continuarea accesării sau utilizării Serviciilor, după ce am modificat aceşti Termeni, dvs. sunteţi de acord să vă conformaţi Termenilor modificaţi. Dacă Termenii modificaţi nu sunt acceptabili pentru dvs., atunci sunteţi de acord să încetaţi imediat utilizarea Reţelei Medscape şi a Serviciilor.

Acordul complet

Exceptând cele prevăzute în mod expres într-o „notificare juridică” de pe site-ul web, aceşti Termeni (inclusiv Politica de confidenţialitate a Reţelei Medscape) constituie întregul acord dintre dvs., WebMD şi Medscape, cu privire la utilizarea de către dvs. (şi utilizarea anterioară) a Reţelei Medscape, Serviciilor şi Conţinutului Medscape asociate.

Aceşti Termeni reprezintă înţelegerea şi acordul complete şi exclusive dintre WebMD, Medscape şi dvs., cu privire la Reţeaua Medscape şi la Servicii, iar aceşti Termeni prevalează şi înlocuiesc orice înţelegere sau acord anterior, oral sau scris, dintre WebMD, Medscape şi dvs., cu privire la Reţeaua Medscape şi Servicii.

Alocare

Dvs. nu aveţi dreptul să alocaţi sau să transferaţi aceşti Termeni, prin acţiunea legii sau altfel, fără consimţământul nostru prealabil, exprimat în scris. Orice încercare a dvs. de a aloca sau de a transfera aceşti Termeni, fără acest consimţământ, va fi nulă şi neavenită. Noi putem aloca sau transfera aceşti Termeni, la discreţia noastră exclusivă, fără restricţii. Conform celor de mai sus, aceşti Termeni vor avea un caracter obligatoriu şi vor intra în vigoare în beneficiul părţilor, al succesorilor acestora şi al desemnaţilor permişi. În plus, oricare dintre noi îşi poate exercita drepturile descrise în aceşti Termeni.

Notificări

Orice notificări sau alte comunicaţii permise sau obligatorii conform prezentei, inclusiv cele privind modificările substanţiale ale acestor Termeni, vor fi în formă scrisă şi vor fi expediate: (i) de către noi prin e-mail (în fiecare caz, la adresa de e-mail inclusă în Informaţiile dvs. pentru înregistrare) sau (ii) prin postare în cadrul Reţelei Medscape. Pentru notificările efectuate prin e-mail, data primirii va fi considerată ca data la care a fost transmisă notificarea respectivă.

Fără renunţări implicite

Eşecul nostru de a impune vreun drept sau vreo prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunţare implicită privind impunerea în viitor a acelui drept sau a acelei prevederi. Exceptând cele descrise în mod expres în aceşti Termeni, exercitarea de către oricare dintre părţi a oricăruia dintre remedii conform acestor Termeni nu va aduce vreun prejudiciu celorlalte remedieri conform acestor Termeni sau altfel.

Supravieţuirea

Toate prevederile din aceşti Termeni vor supravieţui închiderii contului dvs. la Reţeaua Medscape, exceptând licenţa dvs. de a accesa şi utiliza Serviciile şi Conţinutul Medscape.

Contactarea

Dacă aveţi întrebări privind Serviciile sau aceşti Termeni ori dacă doriţi să ne furnizaţi feedback, vă rugăm să ne contactaţi la contactus@aptushealth.com. Prin expedierea feedback-ului sau a sugestiilor, ne acordaţi licenţa neexclusivă, perpetuă, irevocabilă şi fără drepturi de autor pentru orice drepturi de proprietate intelectuală pe care le-aţi putea avea în raport cu feedback-ul şi sugestiile destinate nouă şi care vor fi folosite la îmbunătăţirea Serviciilor.

Ultima actualizare: 1 ianuarie 2020